Johns Hopkins Medicine bidrar på Lean Forums helsedag 8. november

Helsesektoren både i Norge og globalt møter kontinuerlig nye store endringer, og det stilles stadig høyere krav fra pasienter, pårørende og myndigheter til kvalitet og effektivitet i pasientforløpene. Johns Hopkins Medicine (JHM) er et verdensledende sykehus og kan vise til mange banebrytende medisinske fremskritt.

Sykehuset har også et sterkt fokus på Lean og kontinuerlig forbedring. Armstrong Institute for Patient Safety and Quality har som mål å skape høy verdi for pasientene til lavest mulig kostnad, og arbeider samtidig med å eliminere risiko for pasientene.

Dr. Lisa Ishii skal fortelle om hvordan instituttet har arbeidet med å rette fokuset på kvalitet og etableringen av en pålitelig styringsmodell (High Reliability Operating management system). Videre vil hun fortelle om hvordan de har benyttet Lean Six Sigma og bygget kompetansenettverk i sine kliniske miljø og i sine CUSP-team (Comprehensive Unit-based Safety Program) for å skape en kultur for endring ledet av klinikere.

Lisa vil beskrive endringen JHM har gjennomgått ved hjelp av disse prinsippene og transformasjonen til et sykehus med fokus på god kvalitet og pasienten i sentrum.

Lisa Ishii er Associate Professor of Otolanryngology - Head and Neck Surgery ved Johns Hopkins Medicine.

Les mer om Helsekonferansen her.
Meld deg på her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal