Kjører etter bilindustrien

- Skogindustrien har mye av de samme utfordringene som bilindustrien. Det handler om kontinuerlig forbedring, produktutvikling og kvalitetssikring i alle ledd.

Det sier adm.dir. Torodd Rande i Forestia. Bedriften produserer 300.000 m3 sponplater og er en av de ledende leverandørene i Norgen, inngår i Byggma-konsernet og har 200 ansatte.

Skogindustribedriften har nå satt i gang et arbeid som skal gi økt produktivitet og bedre logistikk, og henter inspirasjon fra automasjons- og prosessforbedringsprosjekter fra bilindustrien.

Produksjonen foregår i en fabrikk med innvendige arealer på størrelse med åtte fotballbaner, der i alt 20 produksjonsanlegg skal spille sammen. Basert på grundig analyser av verdistrøm skal produksjonsflyten i fabrikken forbedres, effektiviteten og kvaliteten økes.

Les mer på nceclusters.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal