Kontinuerlig forbedring gir suksess

Hos Eiendomsmegler1 Midt-Norge er arbeidsmiljø og produksjon to sider av samme sak. Nå opplever de stor suksess. Årsaken er en stadig jakt etter områder som kan forbedres. Det som har skapt det gode arbeidsmiljøet er en intens jakt på detaljer og det å jobbe smartere og bedre. Det viktigste grepet bak suksessen er kontinuerlig forbedring/lean.

Les mer: http://www.idebanken.org/arbeidsmilj%C3%B8/eiendomsmegler-k%C3%A5ret-til-en-av-europas-beste-arbeidsplasser

 

På bildet f.v.: Vivi Fuhr Hjelde, Espen Gerhardsen og Elisabet Aass.

Abonner på vårt nyhetsbrev