Lean dag i Bergen 18. mars

Hør hvordan toppledere i markante Lean-bedrifter klarer å holde fokus og kontinuitet i forbedringsarbeidet. Delta i utveksling av erfaringer fra oppstart og drift av Lean-prosesser.

Lean Forum Bergen inviterer til en dag med spennende foredrag, workshops, nettverksbygging og diskusjoner.
Av foredragsholdere kan bl.a. nevnes Monica Rolfsen (NTNU), Robin Hult (Hydro Aluminium Karmøy), Ole Enger (Elkem, Sapa og REC) og Jon Urdal (Schibsted Trykk).

Etter det faglige programmet 0830-1600 inviteres deltakerne til å fortsette nettverksbyggingen videre på Radisson Royal Hotel.

Program kan du lese her:

Leandag i Bergen 18.03.14

Påmelding kan du gjøre her.

Abonner på vårt nyhetsbrev