Lean Forum Bergen besøker Jæger Automobil AS - årets Lean bedrift 2011

At første medlemsmøte i Lean Forum Bergen går til årets Lean bedrift, Jæger Bil er kanskje en selvfølge, men at man drar ”fullt hus” fra ulike bransjer er kanskje ikke en selvfølge.  Hvis man skulle savne noen var det kanskje bilbransjen, de var vekk!

Jæger Bil hadde invitert til en nydelig lunch som innledning av møtet.  Allerede der gikk praten livlig om forventninger til møtet.

Og Jæger skuffet ikke.  Torgeir Halvorsen holdt en 1 times innledning om arbeidet som var gjort.  Her var det (nesten)utelukkende fokus på hva som er det viktigste i vellykkede prosesser.  Involvering av medarbeidere og en engasjert ledelse som til rettelegger for forbedringsarbeidet.  Her var det tydelig at Halvorsen og ”hans menn” hadde lest sin ”Toyota Way”.  Et bedre eksempel på å aktivt jobbe med Toyota’s 4 P’er skal man lete lenge etter.  Så var det rundt og se; ”stemmer det vi fikk presentert”. 

Vi ble delt i 4 grupper, og guidet rundt på 5 forskjellige områder; Internservice, målstyring og verksted, hurtigservice, delelager og booking ( kundesenter ).  Vi fikk med oss hver vår guide, og i tillegg var det tydelig forberedte stasjoner.  Alle spørsmål ble besvart og det meste var gjennomtenkt.  Det er tydelig at Jæger Bil hadde jobbet mye med 5S kombinert med tydelige og trente standarder.  Ved alle stasjoner kunne de vise til dette!  Alle (nesten ) jobbet etter standardisert arbeidssett og alle plasser kunne de dokumentere effekten av det.

  I tillegg var det satt av tid til trening (!) Skal man etter et besøk ha en varig læring og ikke bare ”kjekt å ha sett” så er det viktig med refleksjon.

Alle grupper måtte jobbe med ”lean speilet” i etterkant av besøket. 

Leanspeilet er utviklet av Bjarne Berg Wik, Samarbeidsutvikling AS og  Høgskolen i Bergen.  Speilet reflekterer de 4 ”P’ene” til Toyota.  Etter arbeidet ble det tid til 5 minutters presentasjon fra hver gruppe. Etter en samling som dette sitter man igjen med et savn.  TID.  Vi skulle hatt mer tid.  Mer tid til å se.  Mer tid til å snakke med de andre på gruppen, og mer tid til diskusjon.  Det er bare en måte å løse det på; kom på neste medlemsmøte i Lean Forum Bergen.  I denne omgang stor takk til Torgeir, Rolf, Bjørn og Einar! 

26.3.2012/Styret Lean Forum Bergen

Abonner på vårt nyhetsbrev