Lean Forum Narvik er stiftet

Lean Forum Narvik ble stiftet 7. januar, og forumet vil være organisert som et lokalt nettverk tilknyttet Lean Forum Nordland. På stiftelsesmøtet, hvor det også var en foredragsdel, deltok 17 personer fra produksjonsvirksomheter, kommune, høgskolen og tjenesteleverandører i byen.

Tema for foredraget var "Med lean i bagasjen fra sol til jernbane" ved tidligere fabrikksjef på REC Scancell, Børge Soleng. En arbeidsgruppe/interimstyre ble opprettet, og neste møte i Lean Forum Narvik ble berammet til april 2014.
Se presentasjonen til Børge Soleng her:

Foredrag Lean Forum Narvik 070114 Distribusjon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal