Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling 2. juni

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos Shell på Råket i Kristiansund torsdag 2. juni fra kl 14.00.

Hele petroleumsbransjen opplever store utfordringer - ikke minst på grunn av lave olje- og gasspriser. Dette setter store krav til  forbedringsarbeid for å opprettholde konkurransekraft - både for operatørselskapene og lokal leverandørindustri. Shell er et av de selskapene i vår region som har arbeidet lengst og mest målrettet med kontinuerlig forbedring med bruk av blant annet Lean.

Invitasjon med påmeldingsmulighet her:

2016-06-02 Invitasjon Nettverksamling Shell Kristiansund

Abonner på vårt nyhetsbrev