Lean Forum Norges årskonferanse 2013 Lean på norsk – kultur for kontinuerlig forbedring

Årets Leankonferanse arrangeres den 26. og 27. november - en konferanse som vil ha en faglig bredde som slår alle tidligere konferanser.  Tema for konferansen er «kultur for kontinuerlig forbedring», med fokus på ledelse, kulturbygging og på operative metoder og verktøy. Dette gir deltakerne gode valgmuligheter til å finne relevante tema. 

Professor John Seddon vil åpne konferansen (bildet). Han er internasjonalt kjent som foreleser innenfor Lean og har bl.a. skrevet boken «Freedom from command and control».

30 foredragsholdere fra inn- og utland vil presentere erfaringer og faglige innlegg fra Leanbasert forbedringsarbeid.  I tillegg til foredrag, erfaringsutvekslinger og workshops vil vi i år for første gang også invitere til bedriftsbesøk – hvor deltakerne ved selvsyn kan få innblikk i erfaringer gjort i noen utvalgte virksomheter.  De 3 finalistene til årets Leanpris vil presentere sine virksomheter. Leanprisen vil bli utdelt til beste Leanvirksomhet og beste Leanprosjekt.  Bransjesesjoner vil bli holdt innenfor industri, olje og gas, offentlig sektor, helse, tjenesteyting og salg. 

Konferansen holdes i de nye konferanselokalene til Quality Hotel Expo på Fornebu som har gitt programkomiteen muligheter til kreativ nytenking når det gjelder gjennomføring av arrangementet. 

Velkommen til en møteplass for faglig påfyll og inspirasjon den 26. og 27. november!

Konferanseprogrammet vil du finne her

Praktisk informasjon her 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal