Lean Forum Norges årskonferanse 2016

Årets konferanse har hovedtema "Det nye arbeidslivet - Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter".

* Konferanseprogram 

* Påmelding kan gjøres her

Det nye arbeidslivet- Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter

NHOs årskonferanse i januar 2016 hadde hovedtema "REMIX-det nye arbeidslivet" - hvordan ny teknologi og da spesielt digitalisering, vil føre til behov for nye forretningskonsepter, nye arbeidsformer og ny kompetanse. I februar 2016 la Produktivitetskommisjonen fram sin andre rapport "Ved et vendepunkt: fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi".

I årets konferanse tar vi utgangspunkt i det ovenfor nevnte endringsbilde og vil fokusere på hvilken rolle systematisk forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene som privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste årene. Konferansen vil videreutvikle innholdet i "Lean på norsk".

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å løfte fram gode eksempler på slik systematisk forbedringsarbeid.

Årskonferansen vil spesielt bidra til at deltakerne får påfyll av kunnskap om hvordan man kan få til både kostnadseffektivisering og nyutvikling/innovasjon.

Praktisk informasjon
Program
Foredragsholdere
Studieturer
Bedrifter
Informasjon om paralleller
Programkomite

Abonner på vårt nyhetsbrev