Lean Forum Telemark i siget

Lean Forum Telemark gjennomførte den 12.6.2012, en spennende samling med eksempler fra «Lean på norsk». Prosjektleder i Veste -Toten kommune fortalte blant andre hvorfor, hvordan og hva de hadde oppnådd etter å ha tatt i bruk lean i sin organisasjon.

Samlingen ble åpnet med litt Lean historikk ved Styreleder for interimsstyret, Produksjonsdirektør ved Isola, Tor Lømo-Hansen. «Vi skal i dag høre om temaer som engasjerer stadig flere organisasjoner og selskaper i Norge». Han oppsummerte også dagen og informerte om neste nettverkssamling den 25.oktober i år og Lean forum Norge i Oslo den 20-21. nov.

Fra Vestre Toten kommune fortalte Kari Bjørnerud Børthus om fantastiske resultater som er oppnådd på under et år. Kommunen har i mange år drevet med forbedringsarbeid, samt kutt av kostnader og hoder. I fjor startet Vestre Toten som en av de første kommunene, arbeidet systematiske forbedringer og lean. De satte seg mål gjennom involvering av tillitsvalgte, ansatte og ledere. De bygde solid kompetanse og startet prosjekter i forskjellige avdelinger. De er nå i gang med 11 enheter og har allerede oppnådd dramatiske forbedringer. De ansatte er mye mer involverte og fornøyde, dermed er sykefraværet sterkt redusert. Brukerne og pårørende opplever at de får mye mer støtte, for tid til sløsing og dobbeltarbeid er mer enn halvert. Det har også vært svært viktig å kommunisere at dette ikke er et program for å kutte hoder, men for å skape økt trivsel i hverdagen for de ansatte, samtidig som alle brukere av kommunens tjenester skal oppleve større kundeverdi.

Les hele saken på NHOs hjemmeside her

Presentasjoner fra nettverksmøtet vil du finne her 

Abonner på vårt nyhetsbrev