Lean Forums årskonferanse 2021

Grønn konkurransekraft og grønn omstilling sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 
En bærekraftig utvikling  innebærer en utvikling hvor en jobber for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. 

En bærekraftig utvikling krever grønn omstilling, og hastigheten og omfanget av denne vil kunne forsterkes gjennom digitalisering. 

De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre.
De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Bli med oss og løft blikket!

Førstemann til mølla for å delta fysisk på konferansen! 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal