Lean Forums årskonferanse 2021

En bærekraftig utvikling  handler om å jobbe for grønn konkurransekraft som sikrer redusert fotavtrykk, økt verdiskaping og høyere sysselsetting. En bærekraftig utvikling krever grønn omstilling, og hastigheten og omfanget av denne vil kunne forsterkes gjennom digitalisering. Bærebjelken i dette er økt produktivitet som sikres gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon
De beste erkjenner at de bare så vidt har begynt og er grunnleggende nysgjerrig på hvordan de kan komme seg videre. De beste søker inspirasjon hos andre for å bli enda dyktigere i å nå sine mål.

Bli med oss og løft blikket!

Førstemann til mølla for å delta fysisk på konferansen! 

Abonner på vårt nyhetsbrev