Lean Forums årskonferanse - helsedag 8. november

For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer den 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en del av årskonferansen.

Program.

Her vil du møte helsepersonell som har arbeidet med praktiske forbedringsprosjekter innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri. I tillegg vil du møte en av lederne for Lean-arbeidet fra John Hopkins i USA - et av USA sine mest velrennomerte sykehus.

Påmelding kan gjøres her.
Her kan du lese mer om programmet og de enkelte sesjonene.

Det vil også bli muligheter for utstillere å ha stand på Helsedagen. Les mer om dette her.

Informasjon om konferanseavgift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal