Lean helse

På Leankonferansen 8.-9. november kan du høre erfaringer med leanarbeid ved Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300

Ikke sløs med tiden min - gjenspeiler den frustrasjonen både pasienter og ansatte opplever når arbeidsprosessene ikke flyter godt. 

Klinikkleder Lena Gjevert kjenner norske sykehus svært godt. Hun har i sin yrkeskarriere ledet flere forskjellige klinikker som fødeavdeling, kirurgi, anestesi, røntgen og nå indremedisin i nesten 20 år.
I løpet av denne tiden har det skjedd store forandringer, hvor fusjonen i 2010, - da tre sykehus ble til ett, var en stor og krevende prosess.  Det «nye sykehuset», Oslo universitetssykehus (OUS), stod overfor utfordringer knyttet til bl.a. ulike arbeidsprosesser, pasientforløp og kulturer. 
Les mer om sesjonen her.

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300

Lean er ingen lenestol!
-Erfaringer etter 4 år med LEAN på Kirurgisk avdeling Lillehammer sykehus v/Ellen Henriette Pettersen, avdelingssjef 

Fire år etter vi startet med LEAN som verktøy er vi fornøyd med utviklingen. Mange forbinder LEAN med effektivitet og økonomi, men ved å være tydelig på at dette handler om å ha pasienten i fokus og å jobbe smartere har vi klart å engasjere våre medarbeidere. Det er mulig å endre en organisasjonskultur! Vi håper at våre erfaringer kan stimulere andre til å jobbe på samme måte og at vi gjennom dette innlegget kan bidra med noen gode råd.

Flyteffektive pasientforløp er nøkkelen til Pasientens helsevesen
v/Geir Arne Larsen er avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus.
Helseforetakene og spesialisthelsetjenesten er høyeffektive arbeidsplasser. Allikevel øker pasientkøene, tiden det tar til behandling starter og andelen skader og komplikasjoner knyttet til behandling. Det kan virke som om helsetilbud og etterspørsel er i ubalanse. Et endret lederfokus fra resurseffektivitet  til flyteffektivitet i egen avdeling utlignet denne skjevheten og nær fjernet pasientkøen og ventetiden.  I tillegg ble antall skader og komplikasjoner etter behandling redusert. Hva var det vi egentlig gjorde?

Konferanseprogrammet kan du lese her.

Mer om årskonferansen her.

Påmelding kan gjøres her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev