Lean Helse på Lean Forums årskonferanse 6.-7. november

Oslo Universitetssykehus (OUS) og EY inviterer til en inspirerende og interaktiv sesjon med aktiv deltakelse fra de fremmøtte på sesjonen.

På Leankonferansen har du mulighet til å lære mer om hvordan OUS på en meget god måte har klart å beholde de gode resultatene over tid – etter at konsulentene har dratt sin vei. Prosjektene kommer fra Medisinsk genetikk, Brystdiagnostikk og Kjøkkenet.
Du får også høre om et prosjekt som sykehuset har startet og gjennomført uten ekstern støtte, med meget gode resultater.

OUS skal ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse i egen organisasjon til å kunne benytte Lean metoder og verktøy i kvalitetsforbedringsarbeid innen pasientforløpsarbeid, pasientsikkerhet, logistikk og prosesser i alle deler av sykehuset. Medisinsk klinikk fikk dette som et særskilt oppdrag. For å gjennomføre oppdraget, etablerte klinikkleder et sykehusovergripende nettverk for kontinuerlig forbedring som har jobbet systematisk med kompetanseheving.

Detaljert kjøreplan.

.

"Hvordan sikre kompetanseoverføring ved bruk av konsulenter?"
Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus v / seksjonsleder Beate Skinningsrud og kvalitetskoordinator Christin Thrane Pedersen

Gjennomført lean prosjekt på laboratoriets største arbeidsflytprosess. Målet var 5 % merproduksjon med dagens ressurser. Sammen med EY og ledelsen gjennomførte de strukturert analyse av arbeidsflyt på tvers av laboratorieenheter og prøvemottak. Kontinuerlig forbedring (Lean) skulle være en integrert del av arbeidsmåten via opplæring og bistand fra konsulentselskapet. Det var derfor stort fokus på kompetanseoverføring, sikring av resultater og lederskapsutvikling. Målet var medarbeiderdrevet forbedringsarbeid.

Resultatet ble økt effektivitet, bedre kvalitet, økt produktivitet og redusert svartid, samtidig med økt tilfredshet hos medarbeiderne. Siden har forbedringsarbeid blitt breddet til flere enheter i avdelingen, og avdelingens ansatte bidrar med leanarbeid i andre avdelinger i OUS. 

   

"Overføring av kunnskap fra et forbedringsarbeid til et annet"
Enhet for Brystdiagnostiske senter,  Oslo universitetssykehus v / seksjonsleder Tone Snare Berge og spesialrådgiver Innovasjonsavdelingen Camilla Stolp

Hvordan få 1500 flere kvinner inn i Mammografiprogrammet i Oslo hvert år? Flytkartlegging ble brukt som utgangspunkt for å identifisere områder som kunne jobbes med gjennom A3 problemløsning.  Dette ble gjort rett i etterkant av medisinsk genetikk prosjektet, hvordan har vi overført kunnskap fra prosjekt til prosjekt og videreføring av påbegynt arbeid. 

 

"Fra «Higway to hell» til oversikt og kontroll"
Hovedkjøkkenet ved Ullevål, Oslo universitetssykehus v / seksjonsleder Egil Brevik

I 2011 ble det satt ned et prosjekt i samarbeid med EY og Oslo universistes sykehus med fokus på forbedring av kvalitet og produksjon av pasient mat. Dette ble et meget vellykket prosjekt med store gevinster og forbedring av økonomi, kvalitet og rennommé, og kontroll over egen leveranse. De har fått mye oppmerksomhet med sitt revolusjonerende serveringskonsept  av mat 1-2-3. Hvordan og hvorfor ble dette en suksess historie?

Les mer om Lean og kontinuerlig forbedring hos OUS.

Du kan delta på helsesjonen på konferansedag 2 kl 09:30-13:00.
Meld deg på konferansen her.
Les mer om konferansen her.

Motta nyhetsbrev om konferansen og andre aktiviteter i Lean Forum Norge ved å registrere deg her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev