Lean i offentlig sektor– pressing av sitronen eller nyttig redskap for en bærekraftig produktivitetsutvikling?

Hvordan kan importert tankegods bli praksis i norske virksomheter?

Lean er in i norsk arbeidsliv, også offentlig sektor blir revet med. Lean-inspirerte endringsprosesser gjennomsyrer offentlig forvaltning, tjenesteproduksjon og helsesektoren. Men hva er innholdet? Hva slags arbeidsorganisasjoner og arbeidsplasser skapes? Noen påstår at det er nytaylorisme i moteriktig antrekk, der vi skaper mindre rom for læring og medvirkning. Andre erfaringer viser at Lean-prosesser kan bidra til bedre arbeidsmiljø og mer læring, samtidig som produktiviteten forbedres radikalt. Hva skyldes disse ulike erfaringene? Dreier det seg om å kunne oversette og tilpasse Lean-prinsipper til egen virksomhet? Og i hvilken grad er implementeringsprosessene avgjørende for resultatene?

75 deltakere fra sykehus, kommuner, Arbeidstilsynet, NAV, UiO, KS, KLP, Akademikerne, bedriftshelsetjenester og forlag, hadde funnet veien til AFI-forums arrangement om "Lean" 27.mars.

Les hele saken og se presentasjonene her

Abonner på vårt nyhetsbrev