Lean innen olje og gass

På Leankonferansen 10.-11. november kan du delta på to sesjoner der temaet er forbedringsarbeid innen olje- og gassnæringen.

De to sesjonene går hhv kl 1130:1300 og 1430:1600 på konferansedag 1.

Lean innen olje og gass kl 1130:1300:

- Lean i oljeservice 
Oljeservice har den siste perioden opplevd et prisfall som har gjort produktivitet viktigere enn noen gang. Imidlertid har produktiviteten innen olje- og gass falt de siste 10 årene sammenlignet med landbasert industri. Bengt Persson, Senior Vice President - Head of Quality and Performance, forteller om hvordan Aker Solutions bruker Lean til å reversere denne trenden, og om hvordan de ser på forbedringsarbeid i en tid som er preget av nedbemanninger og kostnadskutt innen oljeservice.
- Lean i olje- og gassbransjen – i en krevende tid
Statoil Sture & Kollsnes har drevet med systematisk forbedringsarbeid i flere år. Gjennom økt bevisstgjøring og aktiv involvering av alle ansatte har man klart å redusere leverandørkostnadene til nær det halve. Samtidig med dette har man klart å halvere backlogg av utestående oppgaver knyttet til vedlikehold. Olav Bådsvik, VP Operations Sture & Kollsnes, vil fortelle om sine erfaringer fra denne prosessen og hva som skal til for å lykkes med kontinuerlig forbedring og læring i olje- og gassbransjen

Lean innen olje og gass kl 1430:1600:

I olje- og gassnæringen er forbedringsarbeid mer aktuelt enn noen gang. Oljeselskapene jobber i alle ledd med forbedring, forenkling og kostnadskutt og vi skal få høre hvordan to sentrale aktører i næringen tenker nytt rundt dette. 
- Lundin Norway ved Kari Nielsen - Head of Field Operations: Forenklet og forbedret plattformdrift
Kari deler med oss hvordan Lundin som ny operatør har tatt læring fra bransjen til å bygge opp et oljeselskap som har fokus på forenkling, standardisering og forbedring. Hun vil spesielt gå inn på hvordan Lundin har jobbet systematisk med forbedring i alle ledd av driften i forberedelsene til oppstart av Edvard Grieg. 
- BP Norge - Ine Dolve - Logistics and Infrastructure Manager: Økt verdi gjennom samhandling mellom operatører 
 Gjennom å dele offshore supplybåter og helikoptre, kan operatører spare 30-40% av sine logistikk-kostnader. Ine Dolve vil beskrive konkrete eksempler på hvordan dette fungerer for operatører i praksis, samt hvilke forbedringer dette har bidratt/bidrar til.

Fullstendig konferanseprogram kan du lese her.
Påmelding til konferansen kan du gjøre her.

Abonner på vårt nyhetsbrev