"Lean på en dag" hos Lean Forum Midt-Norge

Det ble et lærerikt Lean-kurs i regi av EY 6. februar i Trondheim.

6. februar 2015 gjennomførte EY kurset «Lean på en dag» for medlemmer av Lean Forum Midt-Norge. EY har utviklet et Lean-spill som tar kursdeltagerne gjennom en fullt simulert arbeidsprosess fra A til Å, hvor saksbehandling og kundeservice står på agendaen. Det var et heldags kurs hvor deltagerne, inndelt i ulike avdelinger som til sammen utgjorde hele «bedriften», simulerte produksjon over flere dager. Produksjon AS-IS med påfølgende evaluering av prosesser, ledetider, kvalitet og medarbeidertilfredshet stod som utgangspunkt for omorganisering og optimalisering av prosessene. Forelesninger og anvendelse av Lean-metodikk var utgangspunkt for gjennomføring av prosess-forbedringer. Måling av gevinster etter gjennomførte forbedringstiltak gav gode refleksjoner omkring anvendelse av Lean-metodikken. En lærerik og flott dag med fornøyde og inspirerte medlemmer!

Tekst og foto: Sveinung M. Ryen, Lean Forum Midt-Norge

Tematiske gjennomganger av Lean-metodikk underveis i kurset.

Morgenmøter med evaluering av prosessene.

Diskusjon av forbedringstiltak.

Abonner på vårt nyhetsbrev