Lean på norsk

Kva skal karakterisere Lean i Noreg? Korleis skal vi omsette Lean til norske forhold? Handlar Lean berre om effektivisering? Eller kan forbetringsfilosofien også skape betre arbeidsplassar?

Dette var sentrale spørsmål på Arbeidsforskingsinstituttets forum om Lean. AFI hadde invitert kunnskapsrike innleiarar for å snakke om Lean si rolle i norsk offentleg sektor. – Lean er i full utrulling i offentleg sektor. Vi har sett mange dårlege prosessar, men nokre har ført til betre arbeidsmiljø og høgare produktivitet, sa forskingsleiar Henrik Finsrud frå AFI i si innleiing.  Les hele saken her

Abonner på vårt nyhetsbrev