Lean Startup på Lean Forums årskonferanse 6.-7. november

Dagens bedrifter opplever et krav til omstilling sterkere enn noensinne. For å kunne holde følge med endringer som skjer i markedet, står bedrifters innovasjonsevne sentralt. Hvordan kan man få bedrifter til å innovere basert på kundebehov og muligheter i markedet? 

Denne sesjonen kan man delta på før eller etter lunsj konferansedag 1. Her møter vi ulike bedrifter og deres digitale reise, bl.a. NAV:

* NAV gjennomgår en større endring innen digitalisering og har de siste årene økt fokus på brukernære metoder for å skape raskere og bedre tjenester for sine brukere. Et av områdene som var først ute med å teste ut mer bruk av brukernære metoder var innen sykefraværsoppsfølging i Arbeids- og tjenesteavdelingen. Et av prosjektene DigiSyfo har gjennom bruk av agile arbeidsteam og Lean Startup-metodikk skapt raske og bedre resultater for sine brukere. Dette har de klart gjennom å utvikle et samlokalisert team med tett brukerdialog og hyppige leveranser av nye tjenester. Dette arbeidet ble i 2017 belønnet med Difi sin Digitaliseringsprisen i offentlig sektor. Kristian Munthe som har vært prosjekteier og kontorsjef på sykefraværskontoret, vil sammen med Jarle Strømmen fra EY fortelle om hvordan en bør gjennomføre slike prosjekter i større organisasjoner og hvilke erfaringer de har med innføring av denne formen for metode i større virksomheter som NAV.

Sesjonen Lean Startup finner sted på konferansedag 1, kl 1130-1300 og 1430-1600.

Les mer om konferansen her.
Meld deg på her.

Motta nyhetsbrev om konferansen og andre aktiviteter i Lean Forum Norge ved å registrere deg her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev