Lean tjenesteproduksjon

John Seddon er en av pionerene innen kontinuerlig forbedring i tjenesteproduksjon. Hans syn preges av menneskedrevne prosesser og helhetlig systemtenking. Du møter John Seddon på årskonferansens dag 1, 26. november.

John Seddons bok "Systems Thinking in the Public Sector" og Vanguard Method har på mange måter definert et rammeverk for hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring innen tjenesteproduksjon.

Link til påmelding her. Velg spor 10 dag 1 dersom du ønsker å delta på denne sesjonen.

Mer om konferanseprogrammet finner du her.

Abonner på vårt nyhetsbrev