Leandagen i Bergen - 14. februar

Leandagen i Bergen 2019, med tema "Lean for morgendagens muligheter", blir arrangert 14. februar på Hotel Scandic Ørnen. 

Vi står i en tid med store endringer innen både forretningsmodeller, organisasjonsmodeller, bruk av teknologi for å løse nye og gamle oppgaver, og hvem man ser som både samarbeidspartnere og konkurrenter. Som for Leandagen 2018 ønsker Lean Forum Bergen på Leandagen i 2019 "Lean for morgendagens muligheter" som tema, men denne gangen med fokus på å mobilisere mennesket som ressurs.  

Ikke alle som driver med forbedringsarbeid og Lean lykkes like godt, i alle fall ikke over tid. Noen oppnår ikke de ønskede resultater av arbeidet, og klarer ikke å få med seg alle sine medarbeidere i forbedringsarbeidet. Dette er noe av det Lean Forum Bergen ønsker å rette fokus mot på Leandagen i 2019.

Les mer om Leandagen her.

Meld deg på her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal