Leandagen i Bergen 9. februar 2023

LEANDAGEN BERGEN - Lean i en usikker framtid

Verden er i stadig endring og det skjer store endringer daglig. Makt forskyves og normer og avtaler utfordres. Bildet er likevel ikke entydig. Vi må derfor endre tankesett og metoder for å kunne holde tritt med og respondere på endringer i industrien vi jobber i. 

Vi må ha fleksible prosesser rundt et produkt eller en tjeneste og tilpasse oss en verden i stadig endring. Kraften for å lykkes med omstillingen i privat og i offentlig sektor ligger i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi. Vi må jobbe operativt smartere og grønnere, for å løfte konkurranseevnen gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring. Dette utfordrer våre holdninger, kompetanse, evner og vilje. Men hvordan kan Lean hjelpe oss å nå ambisjonene? Dette er blant spørsmålene våre foredragsholdere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia vil forsøke å belyse fra hvert sitt ståsted. 

Vi inviterer til spennende og berikende konferanse 9. februar hvor vi møtes fysisk på hotell Scandic Ørnen i sentrum av Bergen for å mingle, samhandle, diskutere og reflektere. Her vil du bli inspirert, bli mer kunnskapsrik og få muligheten til å lære av og om hvordan privat og offentlig næringslivet jobber for å bli grønnere, smartere og mer produktiv i møte med en usikker fremtid.

Program og mer informasjon om Leandagen finner du her 

Påmeldingslink her

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Bergen

Abonner på vårt nyhetsbrev