Leandagen i Bergen arrangeres 25. februar

Lean Forum Bergen arrangerer sin årlige Leandag den 25. februar. Temaet for Leandagen 2016 er: "Hva skal til for en god oppstart", med fokus på den utfordrende oppstarten, hvordan komme i gang, og hvordan skape lederforankring og entusiasme for forbedringsarbeidet.

Fullstendig program med påmeldingsmulighet finner du her:

Leandagen 2016

Les om tidligere Leandager på Lean Forum Bergen sin hjemmeside her.

Abonner på vårt nyhetsbrev