Leandagen i BTV-regionen 6.juni

Lean Forum BTV-regionen ønsker velkommen til en dag for å gjøre oss bedre rustet for å møte den digitale teknologiske fremtiden. 

Vi starter dagen med noen sentrale spørsmål knyttet til dagens tema og retter fokus på menneske og digitalisering, digitalt forsterket arbeid og Lean Startup. 

Etter lunsj vil representanter fra Ruter, Jotun og Yara gi oss innblikk i hvordan digitalisering kan endre hele forretningsmodellen og leverandørkjedene. Konkurransesituasjonen for underleverandørene endres radikalt og fokus på kundeverdiene økes. Det blir farlig å fokusere på å "gjøre tingene riktig", vi må også ha fokus på å "gjøre de riktige tingene" for å tekkes kundene. 

For å lykkes med Lean over tid må ledelsen både styre og engasjere seg i arbeidet. Lean ledelse er derfor et tema vi vil belyse nærmere, med tanke på hvordan man leder Lean arbeidet effektivt, samt de viktige kriteriene for å lykkes med Lean på en vedvarende måte.

Daryl J.Powell (Kongsberg Maritime og NTNU), og Kerstin Aabakken (Sykehuspartner) vil dele sine erfaringer om ledelse i praksis med konkrete eksempler.   

Mer informasjon om programmet og den enkelte foredragsholder finner du her

Link til påmelding her

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen 

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev