Leanprisene 2020

Lean Forum Norge vil dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt under årskonferansen 17.-18. november. Søknadsskjemaer er nå tilgjengelige.

Prisen Årets norske Leanvirksomhet har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, gi disse virksomhetene anerkjennelse og sørge for at andre virksomheter kan lære og bli inspirert av dem.
Virksomheter, både private og offentlige (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean-metodikk og -tankegang kan melde sin interesse for å bli vurdert i eget skjema. Virksomheter må melde sin interesse, med kort info om virksomheten, innen 1. juli. Frist for endelig underlag er 10. september.
Årets norske Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene i en fagkomité.
Søknadsskjemaer finner du her.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet.
Fristen for underlag til Årets norske Leanprosjekt er 10. oktober. Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på årskonferansen. Vinneren av Årets norske Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.
Søknadsskjema finner du her.

Vinner av Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Lean Forums årskonferanse 17.-18. november 2020. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal