Leanprisene 2021

Som tidligere år vil Lean Forum Norge dele ut prisen for Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 9.-10. november.

Årets Leanvirksomhet 2021
Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, gi disse virksomhetene anerkjennelse og sørge for at andre virksomheter kan lære og bli inspirert av dem. Virksomheter, både private og offentlige i Norge som arbeider med Lean-metodikk og -tankegang, kan melde sin interesse for å bli vurdert.
Søker kan være en avdeling eller hele virksomheten. Frist for å sende inn fullstendig søknad er 10. september. Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene i en fagkomité.

Årets Leanprosjekt 2021
Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhetl
Fristen for underlag til Årets Leanprosjekt er 8. oktober. Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen den 9.-10. november 2021. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Søknadsskjemaer finner du her.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal