Leanprisene 2023 - bli med i konkurransen!

Lean Forum Norge kårer Årets norske Leanvirksomhet og Årets norske Leanprosjekt på Leankonferansen 14.-15. november. Det blir mulighet til å høre mer om søkeprosessen på vårt webinar som arrangeres 5. mai. Påmelding til webinaret kan gjøres her.

ÅRETS LEANVIRKSOMHET 2023

Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, gi disse virksomhetene anerkjennelse og sørge for at andre virksomheter kan lære og bli inspirert av dem.

Virksomheter, både private og offentlige i Norge som arbeider med Lean-metodikk og -tankegang, kan melde sin interesse for å bli vurdert i skjemaet du finner her:

SØKNADSSKJEMA TIL ÅRETS NORSKE LEANVIRKSOMHET 2023.

Søker kan være en avdeling eller hele virksomheten. Virksomheter må melde sin interesse, med kort info om virksomheten, innen  30. juni. Frist for endelig underlag er 8. september. Årets Leanvirksomhet kåres av Lean Forum Norges styre basert på vurderingene i en fagkomité. 

Vurderingene tar utgangspunkt i J. Likers 14 prinsipper. I tillegg vurderes følgende momenter:

  • Kundeverdi
  • Flyt, effektivitet og sløsing
  • Respekt og involvering
  • Hvordan ledelsen involveres
  • Problemløsning

I tillegg ser vi på

  • HMS
  • Bunnlinjen
  • Medarbeidertilfredshet

og hvordan det jobbes strategisk med FNs klimamål
 

De virksomheter som besøkes av fagkomiteen, får en kort tilbakemelding med en vurdering av styrker og mulige forbedringer. 

 

ÅRETS LEANPROSJEKT 2023

Prisen har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten er kommet på sin Leanreise. Det betyr at denne prisen er aktuell også for dem som ikke føler at de kan kjempe om prisen for Årets Leanvirksomhet. 

SØKNADSSKJEMA TIL ÅRETS NORSKE LEANPROSJEKT 2023.

Fristen for underlag til Årets Leanprosjekt er 6. oktober.
Deltakerne i konkurransen vil få muligheten til å presentere sitt prosjekt ved hjelp av en plakat som henges opp på Leankonferansen. Vinneren av Årets Leanprosjekt kåres i løpet av konferansen basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger. 

Vinnerne av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt vinner foruten heder og ære en pris og diplom som deles ut på Leankonferansen den 14.-15. november 2023. I tillegg er det god markedsføring og inspirasjon til videre forbedringsarbeid.

Abonner på vårt nyhetsbrev