Lederrollen betydning for ønsket resultatoppnåelse

Hør Anders Dysvik og Bård Kuvaas på årets store LEANkonferanse 20.-21.11.12. De påviser at indre motivasjon fører til bedre arbeidsprestasjoner og økt vilje til å hjelpe kollegaer og til å ta i et ekstra tak for organisasjonen når det trengs.

Anders Dysviker PhD og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Anders Dysvik har på bakgrunn av sin doktorgradsstudie utviklet praktiske råd til organisasjoner som virkelig ønsker å få sine ansatte til å yte sitt beste.

Bård Kuvaaser PhD, siviløkonom og professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Kuvaas er ansatt ved Institutt for ledelse og organisasjon, og har hovedsakelig arbeidet med spørsmål knyttet til organisasjon, ledelse og beslutningsatferd.

Abonner på vårt nyhetsbrev