Levedyktig næringsmiddelindustri i Norge - Lean Forums årskonferanse 6.-7.11.

Norsk næringsmiddelproduksjon står ovenfor stadig tøffere konkurranse, også fra utenlandske aktører.

Det er en rekke fellestrekk mellom de ulike bedriftene og de utfordringene de står ovenfor: Verdiskapingen må økes, ressurseffektiviteten må opp og flyten forbedres. Dette må til for å skape langsiktige og trygge arbeidsplasser.
Flere av bedriftene har drevet med forbedringsarbeid lenge med gode resultater, men behovet for ytterligere forbedring er der.
Andre deler av industrien er helt i oppstartsfasen i sin forbedringsreise, fra håndtverk til industri.

Sesjonen Levedyktig næringsmiddelindustri i Norge finner sted på konferansedag 2, kl 09:30-13:00, hvor bl.a. Lerøy og Nortura bidrar.

Les mer om Lean Forums årskonferanse her.
Meld deg på konferansen her.

Motta nyhetsbrev om konferansen og andre aktiviteter i Lean Forum Norge ved å registrere deg her.

Abonner på vårt nyhetsbrev