Må forberede oss på en ny fremtid

Produktivitet sto på agendaen under Lean Forum Norges årskonferanse 12. november.

Norsk Industri (samarbeidspartner til Lean Forum Norge og medarrangør av årskonferansen) skriver følgende på sin hjemmeside om årskonferansens dag 2, med hovedtema produktivitet:

Med direktør i norsk industri, Knut E. Sunde som møteleder, fikk de rundt 600 deltakerne høre flere interessante innlegg om temaet. Først ut var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey, som snakket om behovet for produktivitetsforbedring, og betydningen av god struktur og interne prosesser.

- Vi må jobbe smartere, også i offentlig sektor, med mer digitalisering, fjerne kjedelige prosesser og bli en bedre arbeidsgiver på denne måten, sa Chaffey.
Han mener også at vi må fjerne tidstyvene. Det gjelder både å forenkle regelverk, gjøre innrapportering enklere, ha et klart språk, og bidra til innovasjon og medvirkning.

- I tillegg vil lederens forståelse for hva informasjonsteknologi kan bety for produktiviteten være viktig fremover. Den strategiske lederkompetansen på IKT må opp. Det kan både gjøres via rekrutteringsprosesser og hos dagens ledere.

ØKT SYSSELSETTING I DET OFFENLIGE
Deretter var det Produktivitetskommisjonen ved tidligere toppleder i McKinsey, Simen Vier Simensen sin tur til å fortelle om deres arbeid så langt, om hvordan de tolker oppgaven og tenker fremover. Han la vekt på at vi i Norge er gode på omstillinger, og at vi har mye vi kan bygge på. Vi har stor tillitt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, vi har en godt utdannet befolkning, gode institusjoner og rammeverk. Vi har også gode finanser og sterke fagmiljøer i offentlig sektor. Og det er særlig i offentlig sektor at mye må skje.

- Det er ulike produktivitetsutfordringer i ulike bransjer, og i kommisjonen skal vi dypt ned i materialet. En første rapport kommer i februar, sa han.

INGEN FASIT
Til slutt ledet Knut E. Sunde en paneldebatt med de to førstnevnte, LOs sjefsøkonom Stein Reegård og Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS. Der var det også plass til litt humor.

- Hvordan skal vi for eksempel øke produktiviteten hos Oslo-Filharmonien, hvor musikerne er arbeidstakere? Det enkleste er jo bare å spille fortere, sa Reegård til stor latter fra de rundt 600 deltakerne. Han la til at det selvfølgelig ikke er så enkelt, men det viser hvor komplekst spørsmålet om produktivitet kan være.

Les saken på Norsk Industri sin hjemmeside her.

Abonner på vårt nyhetsbrev