Moss Jern og Stansefabrikk med lean produksjon

I jubileumsåret når Moss Jern og Stansefabrikk AS (MJS) feirer 50 år tar bedriften mål av seg å være en leverandør som lever opp til begrepet "World Class Manufacturing". For å være på dette nivået har Rygge-bedriften omorganisert, flyttet og investert i ny teknologi. Nå vil man konkurrere på mer enn kvalitet.

-Vi konkurrerer med lavkostland på alle områder, også på pris. Grunnen til det er at vi satser på å fremstille tynnplatekomponenter med minst mulig manuelt arbeid. For å lykkes med det har vi tatt store grep i vår virksomhet, uttaler daglig leder, Dag Gløer Aarum.

Han mener det er avgjørende å få kontroll med fremtiden, og med det mener han hvordan man organiserer produksjonen i tiden fremover.

-Ved å jobbe smart, finne gode automasjonsløsninger og tenke prosess kan vi fjerne mye unødig arbeid. Vi kan også organisere ordrene på en slik måte at serieproduksjonen foregår i etapper, altså ved kun å produsere det vi behøver akkurat nå. Da kan vi blande stykkproduksjon inn i serieproduksjonen slik at alt foregår på en smidig måte.

Kan du gi noen eksempler på det?

-Vel, vi kutter ut mellomlager da vi produserer til rett tid. Altså lager vi bare det vi må og reduserer dermed også risiko. Gjennom å produsere med minimal sløsing reduserer vi ytterligere produksjonskostnader. Kompetente medarbeidere sørger for få feil, og gode teknologiløsninger gir både høy kvalitet, rask framstilling og behov for færre folk, svarer Aarum.

Aarum forteller hva bedriften har gjort for å komme i posisjon.

-Vi er spesialister på skap, men også mange andre typer tynnplateprodukter. Historisk har vi laget volumprodukter, med god innblanding av små serier. Når vi nå har omorganisert hele fabrikken, investert i automatiske prosesser og kjørt staben på opplæring i lean begynner vi å se hvor stort potensial vi egentlig har. Ikke bare kan vi snu oss rundt på kort tid, vi har høy kompetanse på alt fra ide til ferdig produkt og da gjør vi få feil. Det betyr at vi blir ekstremt fleksible fordi vi eksempelvis kan ta en hastejobb eller et prototypoppdrag innimellom serieproduksjonen uten at det blir fordyrende for kunden. Helautomatiske maskiner med raske verktøyskift og rask omstilling gir oss store logistikkfordeler. Det er dette som kommer kunden til gode når vi snakker om leveringsdyktighet og pris.

Les mer på tungt.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev