Nettverkskveld hos Lean Forum Oslo 3. mars

Temaet for kvelden er "Lean og innovasjon - hvordan kan kontinuerlig forbedring og innovasjon kombineres?" Storebrand og ISS Facility Services vil fortelle om hvordan de kombinerer Lean og innovasjon til å oppnå effektivisering og utvikling av sine tjenester.

Lavkonjunkturen som Norge opplever i øyeblikket, bidrar i økende grad til at omstilling, kostnadskutt og bærekraftig utvikling preger hverdagen til mange organisasjoner og bedrifter. De seneste årene har leanmetodikken bidratt til vesentlige gevinster, og vi tror at dette vil fortsette. I tillegg tror vi at innovasjon er avgjørende for å sike konkurransekraft og fremtidig vekst – men hvordan kan leanmetodikken med sine praktiske prinsipper og struktur kombineres med den kreative dimensjonen i innovasjon? 

Lean Forum Oslo har gleden av å invitere til en nettverkskveld den 3. mars 2016 som belyser disse temaene gjennom eksempler fra Storebrand og ISS Facility Management.
Fullstendig program med påmeldingslink på Meetup her.

Abonner på vårt nyhetsbrev