NHO kampanjen "Jeg er næringslivet"

I kampanjen viser vi at norsk næringsliv i stor grad består av små bedrifter med vanlige mennesker som sammen skaper enorme verdier for velferdssamfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Målet med kampanjen er å få flere til å se hva bedriftene bidrar med og hvor viktig norske bedrifter er for samfunnet. Samlet bidrar norsk næringsliv med verdiskaping på 2 100 milliarder kroner til det norske samfunnet hvert år.

- Hele Norge har glede av norsk næringsliv. Vi trenger konkurransedyktige bedrifter for å opprettholde velferden. For når det går bra med næringslivet, betyr det også mer penger til for eksempel skoler, veier og eldreomsorg, sier Skogen Lund. Les mer på hjemmesiden til NHO her

Abonner på vårt nyhetsbrev