Økt effektivitet og redusert kapitalbinding for bedrifter i Produktivitetsspranget - nye muligheter for å delta i høst

Drøyt midtveis i ProduktivitetsSpranget er det flere av deltakerbedriftene som ser tydelige effekter av forbedringsarbeidet i sine pilotområder. Fra høsten 2019 er det også muligheter for nye bedrifter å delta i ProduktivitetsSpranget.

Mer informasjon om søknadsprosessen blir lagt ut på ProduktivtetsSpranget etterhvert. Spørsmål kan rettes til: gaute.knutstad@sintef.no.

18. juni ble det gjennomført en fellessamling på Gardermoen for alle fem bedriftene og deres coacher som er med i første runde av ProduktivitetsSpranget.
Hensikten med samlingen var å dele erfaringer og refleksjoner på tvers mellom bedriftene, for deretter å kunne bruke dette til å forbedre og videreutvikle ProduktivitetsSpranget som konsept.
Bedriftene er halvveis i det 18 måneders lange prosjektet, og hver og en av dem presenterte på samlingen hva de har gjort til nå, erfaringer og refleksjoner de har gjort seg rundt dette, samt hvilke effekter det har gitt.
Flere av bedriftene ser tydelige effekter av forbedringsarbeidet i sine pilotområder. I tillegg til at de gjennom bred involvering har greid å skape engasjement, nysgjerrighet, samt bedre samsyn og kommunikasjon i organisasjonene, så er det flere av bedriftene som rapporterer om økt produktivitet og positiv utvikling på andre målbare resultater.
Les nyhetssak om samlingen her.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Abonner på vårt nyhetsbrev