Omfattende Lean-prosess igangsatt i Ringebu kommune

Etter to år med fokus på mindre Lean-prosesser prioriteres nå en større Lean-prosess som involverer og mobiliserer hele organisasjonen.

Prosessen omfatter i alt 13 faktureringsområder; alt fra egenbetaling for barnehager og sfo, til kommunale avgifter, husleie og etableringslån. Alle tjenestelederne og i alt 20 faktureringsansvarlige fra ulike kommunale virksomheter og bygg ble orientert av kommunenes Lean-veiledergruppe i Lederforum den 21. april.

Formålet er å undersøke om det kan være mulig å forbedre, rasjonalisere og kvalitetssikre faktureringsarbeidet som utøves rundt om i de ulike enheter, og dermed også sikre kommunens inntekter på en best mulig måte.  

Kommunen startet i 2012 opp med LEAN-metodikk for å kunne kartlegge de nåværende arbeidsprosesser og rutiner rundt om på en enkel og konstruktiv måte, og for så å bruke denne kunnskapen til å optimalisere driften.  Det vil si; gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde både i forhold til kostnader og kvalitet på tjenestene. 

Fakturerings-prosessen skal gjennomføres som en 3-trinns rakett i løpet av 2015. 

Det har blitt gjennomført 15 LEAN-prosesser så langt i Ringebu, og tilbakemeldingene fra de tjenestene som har fått bistand/besøk fra LEAN-veilederne er gode. 

Saken kan leses på Ringebu kommune sine hjemmesider her.

Abonner på vårt nyhetsbrev