Open Space - Lean Forum Oslo nettverksmøte 7.juni

På siste nettverksmøte før sommeren inviterte Lean Forum Oslo til aktiv deltakelse gjennom Open Space. Her fikk alle som deltok anledning til å skape dialog om ting som interesserte dem.

Johannes Brodwall holdt et inspirerende, innledende foredrag om Open Space som metode.

Det var over 40 deltakere med stort engasjement. Temaer som ble diskutert var blant annet

  • Lean og produktutvikling
  • Lean leker
  • Tavlemøter på videkonferanse – er det mulig?
  • KPI
  • 5S
  • Blogg med lean verdier
  • Verdistrømsanalyse og/eller prosessmodellering
  • Leans rolle i kontinuerlig prosessforbedring.

Open Space er en metode for erfaringsutveksling, men brukes også som metode for utvikling av organisasjoner.

Lær mer om denne metoden ved å delta på Open Space-sesjon på Lean Forum Norges årskonferanse 20.-21.11.2012. 

Abonner på vårt nyhetsbrev