Open space om Lean metoder og verktøy, og årsmøte i Lean Forum Oslo 7.juni

På siste møte før sommeren ønsker Lean Forum Oslo å invitere til aktiv deltakelse gjennom Open Space. Her har alle som deltar anledning til å skape dialog om ting som interesserer dem.

På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller ting du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

Med inspirasjon fra innledningspresentasjonen, eller med fokus på akkurat det verktøyet du sliter med i din organisasjon, har du en unik mulighet til å diskutere temaet nærmere med andre som har tilsvarende interesser og problemstillinger.

Les mer om Open Space nederst i invitasjonen her: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/64632272/

Her vi du også kunne melde deg på og finne fullstendig program. 

Abonner på vårt nyhetsbrev