Open Space - Spennende faglig utveksling på Leankonferansen den 20. november 2012

På årets konferanse vil du kunne melde deg på Open Space og få muligheten til å ta opp Lean-temaer som er viktige for deg. På en Open Space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, eller som du ikke er flink til og som du ønsker å lære.

På den første Open Space sesjonen tar vi tak i utfordringene etter en prosjektfase/oppstartfase – hvordan skape kultur for kontinuerlig forbedring? Den andre sesjonen handler om Lean og arbeidsmiljø.

For begge sesjonene har vi skissert noen alternative temaer, men du som deltaker kan bidra med et tema du ønsker å lære mer om eller et tema du ønsker å dele med andre. Med inspirasjon fra innledningspresentasjonen, eller med fokus på akkurat dine utfordringer gis du her en unik mulighet til å diskutere med andre som har tilsvarende interesser og problemstillinger.

Kl. 11.00 – 12.30 Hovedtema: Kontinuerlig forbedring – Lean fra prosjekt til drift

Alternative temaer:

  1. Hvordan få til en god overgang fra et vellykket Lean-prosjekt til kultur for kontinuerlig forbedring?
  2. Hvordan få skeptikeren med på lean-arbeidet i virksomheten? 
  3. Lean og ledelse – hva kreves av ledere for å overføre prosjekt til drift?
  • Andre tema blir besluttet ut fra innspill fra deltakerne på konferansen

Kl. 14.00 – 15.30 Hovedtema:Lean og arbeidsmiljø: som hånd i hanske eller…?

Alternative temaer:

  1. Hvordan kan Lean bidra til å redusere sykefravær og skape attraktive arbeidsplasser?
  2. Hva er verneombuds og tillitsvalgtes roller og ansvar når Lean innføres?
  3. Lean og innføring av 5S: effekter for arbeidsmiljøet?
  •  Andre tema blir besluttet ut fra innspill fra deltakerne på konferansen

Litt om Open Space prosessen

Open Space er en prosess med enkle regler som sørger for at man finner de beste temaene og at diskusjonene blir meningsfylte. Deltakerne får mulighet til å foreslå spesifikke tema eller problemstillinger de ønsker å arbeide med. Hver deltaker går til gruppen med det temaet som fenger mest. Når sesjonene starter er «tema-eier» ansvarlig for å ønske velkommen og evt. utdype temaet for å komme i gang. Etter det kan eier lytte eller snakke så mye eller lite man ønsker. Det er ikke nødvending å forberede noe før en Open Space (men man kan om man vil). Deretter er det egentlig opp til gruppen selv hvordan de vil diskutere og arbeide med temaet.

Ut over dette er det ikke mange regler, men det finnes én lov; loven om de to føtter. Du har to føtter, én fot med lidenskap og én fot med ansvar. Hvis du befinner deg et sted hvor du hverken føler at du lærer noe (lidenskap) eller bidrar (ansvar), så sier loven at du skal bruke dine to føtter og gå til en annen gruppe.

Som deltager på Open Space er du altså

selv ansvarlig for ditt eget utbytte

. Det er derfor lurt å tenke litt på forhånd hva du vil diskutere! Gjør deg selv og dine medmennesker en tjeneste: Bruk ett minutt på å tenke på hva du kunne tenke deg å dele, å lære, å diskutere sammen med dem du treffer på Lean Forum Norges årskonferanse i november. Får du en ide til et tema du kan tenke deg å eie, eller har du spørsmål om Open Space, send gjerne en mail til post@leanforumnorge.no

Fulstendig program og påmelding til konferansen her

Abonner på vårt nyhetsbrev