Oppstartsmøte i Lean Forum Midt-Norge

28. august møttes representanter fra næringslivet for å starte Lean Forum Midt-Norge. De oppmøtte delte en felles interesse for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet – samt vilje til å dele sine erfaringer med andre.

Det var rekordstor interesse for å starte opp et Lean Forum i Midt-Norge og hele 85 personer møtte opp i Statens Hus for å etablere nettverket.

I Trondheim møttes et bredt spekter av deltagere fra midtnorsk næringsliv, både fra offentlig forvaltning, produksjonsbedrifter, tjenesteyting, handelsvirksomhet, rådgivning, undervisning og forskning.

Entusiastiske deltakere
Ottar Bakås fra SINTEF og NCEI var konferansier for arrangementet.
 – Det var utrolig artig å se at initiativet skapte så stor deltagelse og entusiasme. I løpet av det siste året har vi klart å samle flere parallelle initiativ som har hatt samme hensikt, nemlig å etablere et nettverk for faglig påfyll og erfaringsdeling om lean-filosofien. Lean har sine røtter fra japansk produksjonsfilosofi og Toyota, og har fått stadig større utbredelse de siste 20 årene. Som initiativtagere til forumet står en rekke aktører, samlet, slik som SINTEF, NTNU, Nidar, Rema 1000 distribusjon, DNB Liv, Kantega, Ernst&Young og PwC, sier Bakås.

Les mer om etableringsmøtet til Lean Forum Midt-Norge her

 

Abonner på vårt nyhetsbrev