Oppstartsmøte Lean Forum Midt-Norge 28.august

Lean har vist seg å gi store gevinster både menneskelig og økonomisk i mange virksomheter. Er du og din virksomhet interessert i Lean og holder til i Midt-Norge? Da vil vi gjerne møte deg for å dele erfaringer.

Velkommen til oppstartsmøte for Lean Forum Midt-Norge!

Lean Forum Midt-Norge vil være et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter i Midt-Norge. Vi ser for oss at aktivitetene vil være seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging.

Tid:28. august 2012 15:00 – 17:00

Sted:Statens hus, Prinsensgt. 1, 7013 Trondheim

Fullstendig program og informasjon om påmelding finner du her

Abonner på vårt nyhetsbrev