Ottar Henriksen valgt inn i styret for Produktionslyftet

Lean Forum Norge sin styreleder Ottar Henriksen er valgt inn i styret for Produktionslyftet i Sverige.

Produktionslyftet sier følgende om saken på sin hjemmeside:

« Produktionslyftet och Lean Forum Norge har under en längre tid haft långtgående kontakter, med erfarenhetsutbyte och i diskussioner kring att bygga upp ett liknande initiativ som Produktionslyftet i Norge. Produktionslyftet medverkade också vid genomförandet av Lean Forum Norges stora konferens fjol. Med Ottar som styrelseledamot i Produktionslyftet läggs nu grunden för en ytterligare fördjupning av samarbetet.»

Les mer på Produktionslyftet.se

På bildet: F.v. Ottar Henriksen og Hans Reich, leder av Produktionslyftet, på Lean Forum Norges årskonferanse 2014.

Abonner på vårt nyhetsbrev