Piler som peker oppover igjen

Å styrke og øke produktiviteten sin - etter 1,5 år med "Produktivitetsspranget" har 5 norske bedrifter klart å lykkes med akkurat dette. Og nå er vi i gang med ny runde.

Østlandske Lettmetall på Elverum er en av de nye bedriftene som er med i Produktivitetsspranget. Allerede etter noen måneder, peker pilene for bedriften oppover igjen. Les mer om dette her.

.

På bildet f.v.: Gaute Knutstad, prosjektleder i Produktivitetsspranget og Rune Midtun, daglig leder i Østlandske Lettmetall.

- Fra pilotfasen beveger vi oss nå over til neste fase, hvor vi ønsker å tilgjengeliggjøre programmet for mange flere bedrifter. Ambisjonen er et nasjonalt program med forhåpentligvis 20 små og mellomstore bedrifter i hver programrunde, forteller Gaute Knutstad, prosjektleder for Produktivitetsspranget.

Produktivitetsspranget er et forbedringsprogram etter initiativ fra Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge, NCE Raufoss og SINTEF Manufacturing. Programmet har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore bedrifter, basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean, og langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier.

- I den runden vi nå er på tur inn i, har vi rom for 12 bedrifter. Vi er godt i gang både med signering av avtaler med nye deltakere, men fortsatt også i prosess med rekrutteringen, forteller Gaute Knutstad.

Vellykket pilotfase
Det siste 1,5 år har vært en pilotfase. Målet med denne fasen var å utvikle og verifisere konseptet Produktivitetsspranget, samt etablere en plattform for å sikre et langsiktig og nasjonalt forbedringsprogram for små og mellomstore virksomheter, i omfang av svenskenes "Produktionslyftet".

Konkret sett besto dette av:

  • Utvikling og tilpasning av konseptet for bedrifter
  • Rekruttering og kvalifisering av bedrifter
  • Opplæring og gjennomføring av konseptet i 5 bedrifter: Furnes Jernstøperi, Brødrene Midthaug, Bussbygg, Dokka Fasteners og Partner Plast

- Vi har jobbet mye med å følge opp de 5 bedriftene, slik at vi nå er i stand til å måle viktige forbedringsindikatorer, samt organisatoriske suksessfaktorer, forteller Gaute Knutstad.

Pilotfasen viser at alle 5 bedrifter har styrket og økt produktiviteten sin. Noen eksempler:

  • Furnes Jernstøperi har redusert sin gjennomløpstid i etterbehandlingen av jernet, som var en stor flaskehals, fra 10-11 dager og en varebinding på cirka 11 MNOK, til ca 2,7 dager og en varebinding på circa 2,7 MNOK.
  • Brødrene Midthaug har opplevd bred involvering fra medarbeiderne sine. Sammen har de funnet klare forbedringsmuligheter, og satt i gang forskjellige tiltak rundt dette. Per i dag er det bedre samarbeid og kommunikasjon på tvers av bedriften, og det oppleves mindre kaos og bedre kontroll enn tidligere.
  • Dokka Fasteners har økt sin oppetid fra 58 til 74% på produksjonslinjen i pilotområdet. Dette gir en mulig omsetningsvekst på 6 MNOK per år i den grad linjen er flaskehals i verdikjeden, eller minimum 800 KNOK per år i ren kostnadsreduksjon.
  • Partner Plast har redusert fylletiden på flere av sine sprøytestøpte produkter med 65%.

Les mer om Produktivitetsspranget her.

Saken er hentet fra sintef.no.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal