Positive effekter av Lean i helsevesenet

Leaninspirerte arbeidsmåter kan ha en positiv innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet. Det viser en omfattende studie som KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) har gjort om organisasjonsendringer innen helsevesenet.

Det har til nå ikke blitt foretatt noen grundige studier av hvilken effekt organisasjonsendringer har over tid, f.eks. hvordan leaninspirerte arbeidsmåter påvirker de ansattes arbeid, arbeidsforhold, engasjement og helse.

En ny omfattende studie fra KTH viser nå at organisasjonsutvikling innen helsevesenet fører til et betydelig antall forbedringer.

- Mange ansatte i helsevesenet tror at om man ikke gjør noe så blir det i alle fall ikke dårligere eller mer stressende. Våre forskningsresulteter viser at det blir akkurat det. Både dårligere og mer stressende, sier Lotta Dellve, professor ved avdeling Hälso- och systemvetenskap på KTH.

Resultatet fra KTH-studien viser at det psykososiale arbeismiljøet ble noe bedre på de enhetene som i høyere grad implementerte prosessutvikling på en leaninspirert måte. Spesielt forsterket det innflytelse, forutsigbarhet, anerkjennelse og hvordan man oppfattet lederskapet.

I de enhetene man ikke hadde bedrevet virksomhetsutvikling fant man derimot både økt stress og økte arbeidskrav.

Noen av de positive forandringene man fant at organisasjonsutvikling førte med seg var kortere ventetider, omsorg til rett tid, økt kvalitet på omsorgen og bedre pasientsikkerhet.

Leger som arbeider direkte med pasientomsorg får færre tidskonflikter og et bedre arbeidsmiljø. Dessuten leder det til mer engasjement og mindre frustrasjon blant medarbeiderne.

Studien viser imidlertid at det er visse forutsetninger som spesielt bidrar til en holdbar virksomhetsutvikling, bl.a. lederskapet og dets evne til å skape forståelse, struktur og oversikt i arbeidet.

Les om studien i Kvalitetsmagasinet her.
Les også på hjemmesiden til KTH her.

Abonner på vårt nyhetsbrev