Prisen for Årets norske Leanprosjekt 2023 gikk til Ferskvarehuset AS

Vant frem i konkurransen mot syv andre knallsterke prosjekter.

Ferskevarehuset er et datterselskap av Coop Norge Industri. De er lokalisert på Gardermoen og produserer produkter av frosne grønnsaker og pommes frites.

Ferskvarehuset AS startet for alvor opp med Lean i 2022, det har gitt svært gode resultater allerede. Gjennom sitt prosjekt «Lean pakker» har bedriften satt fokus på forbedring av mikse- og pakkeprosess.

Siden innføringen av Lean har de hatt positiv utvikling på en rekke punkter. De har bedre HMS, styrket nærvær, mindre reklamasjoner, bedre hygienescore, økt trivsel og effektivitet.

Vinner ble kåret basert på fagjuryens vurderinger og stemmer fra konferansedeltakerne. Prisen ble utdelt under festmiddagen av fjorårets vinner, Virke.

Prisen for årets Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte frem gode eksempler på forbedringsprosjekter, uavhengig hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.

Motivasjonen og entusiasmen til årets vinnere var det ingen tvil om at var sterk og de lovet å fortsette det gode arbeidet, samt sikte seg inn på prisen som årets Leanvirksomhet om noen år.
.

.
De andre nominerte til årets Leanprosjekt:

AS Spilka Industri

Har gjennom Lean redusert omstillingstiden på sin produksjonslinje fra 83 minutter og 23 sekunder til 13 minutter og 36 sekund.

Asker kommune

Startet i 2022 arbeidet med en Lean-pilot i sin PP-tjeneste og har klart å ta saksbehandlingen fra 72 til 12 dager.

Equinor ASA (Gullfaks Gassturbinkraftverk)

Nominert for sitt arbeid med å sikre best mulig utnyttelse av kraft fra Hywind Tampen på Gullfaksfeltet.

Equinor ASA (Sleipner)

Utviklet verktøykassen LoFo som bidrar stort til forbedringsarbeid. Den nye driftsportalen har ført til forbedringer og derav store besparelser.

K.A. Rasmussen AS

Nominert for sitt arbeid med å bygge Lean-kultur i bedriften. De har designet en ny digital, brukervennlig løsning som har gitt stor effekt.

Kongsberg Automotive

Nominert for sitt arbeid med strukturert produksjonsoppfølging. Jeg sitt arbeid med kontinuerlig forbedring og fokus på å være «second to none» i alt de gjør har de oppnådd gode resultater. Med mennesket i sentrum har de utviklet og styrket sin bærekraftige kultur gjennom blant annet re-implementering av Lean. Dette har resultert i besparelser på over 450 000 euro i år og økt output fra maskinene. De ansattes kompetanse og drivkraft er kjernen for suksessen.

Lillestrøm kommune

Nominert for sitt arbeid med Lean og prosjektet sitt innen helsetjenester til voksne. De har gjort store fremskritt og har suksess med sin prosess med å utvikle og fremme ledere i kommunen.

Abonner på vårt nyhetsbrev