Procter & Gamble - verdensledende innen produksjon av varer - kommer på Leankonferansen 8.-9. november

Fra Procter & Gamble kommer Thomas Hughes, som har lang fartstid som fabrikksjef og ulike lederroller i selskapet. Procter & Gamble anses for å være verdensledende innen produksjon av varer, og har bygd sitt produksjonssystem (IWS) på ledende praksis og erfaringer over de siste 40 årene.

Ved å bruke dette systemet, klarer Procter & Gamble blant annet å oppnå en OEE på 85-94% på alle sine fabrikker verden over, og kostnadsreduksjoner på 3-5% hvert eneste år . Tilnærmingen er også relevant for ikke-produserende selskaper.
Thomas Hughes deltar både i en parallellsesjon og i plenum på konferansedag 2.

Parallellsesjon dag 2 kl 1130:1300:
Hvordan oppnå resultater i verdensklasse? Førstehånds læringspunkter fra Procter & Gamble, Toyota, Airbus, Ford m.fl.
Interaktiv sesjon og Q&A med Thomas Hughes (P&G) og Pete Stevens (EY) hvor man kan lære av to personer som virkelig kjenner ledende praksis innen forbedringsarbeid.

Thomas Hughes is a leader of the Global Business Development “PS center of excellence” of Procter & Gamble. His 37 years of professional experience spans multiple Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies, technologies and geographies. Tom has worked successfully with multiple companies, products, and across cultures and geographies, including assignments in the USA, China and Italy. 

Pete Stevens, Partner EY, EMEIA leder Manufacturing practice.
Tidligere ansvarlig for  leverandøruvtiklingsprogrammet til Toyota basert på Lean og TPS og ansvarlig for design og implementering av Airbus Production System og for Ford Production System.

Plenum dag 2 kl 1345:1530
How to achieve extreme predictability and productivity in a world of constant rapid changes

Hvordan klarer Procter & Gamble (P&G) å levere en OEE på 85 - 94% på alle sine ulike typer fabrikker verden over, i tillegg til 3-5% kostnadsreduksjoner hvert eneste år? 

Thomas Hughes (P&G) gir oss et innblikk P&G’s produksjonssystem, IWS. Thomas vil prate om viktigheten av 100% ansatteierskap og ledere som rollemodeller, hvordan strategi kan og må operasjonaliseres helt ned til linja, og hvordan man kan sikre kontinuerlig forbedring hvert år – i 30 år!

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal