"Produktet blir aldri for enkelt"

-Du skal aldri bekymre deg for å gjøre produktet for enkelt, fastslår Lean Startup-guru Eric Ries. Her er hans seks veier til å finne "minimumsproduktet".

-Det er gode nyheter om du finner ut at systemet du lager er for enkelt, skriver Eric Ries.
Mens norske databrukere sliter med systemer som vokser dem over hodet og er upraktiske, har bakmennene bak Lean Startup-metodologien gitt verdens gründere og utviklere en ny måte å nærme seg utvikling av nye tjenester.

Den siste tiden har metodene blitt tatt i bruk i stadig flere etablerte virksomheter, deriblant det amerikanske storkonsernet GE og japanske Toyota.

Seks vanlige veier
Han presenterer seks vanlige måter å bygge "minimumsproduktet" på.

  • Redusere volumet/færre brukercaser - piloter i en eller noen få områder/segmenter
  • Endre materialer - bruk enklere materialer, for eksempel 3D-printing for å lage modeller
  • Vis prototypene til kunder
  • Gjør det du planlegger å gjøre senere nå
  • Test ut produktet på tidlig-brukere - mange kunder er ofte villig til å samarbeide og eksperimentere
  • Tenk som kundeservice - en IT-avdeling begynte å se på seg selv som en kundeservicetilbyder i stedet for utvikler av nye prosesser. Målet var å sikre at det de utviklet har reell betydning.

Les hele artikkelen på 3in.no her.

Abonner på vårt nyhetsbrev