Produktivitetskommisjonen er oppnevnt

Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitetskommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø.

-Utgangspunktet i Norge er godt, men vi har også utfordringer som krever handling. De siste årene har veksten i produktiviteten vært svak. Selv om dette er et trekk vi også ser i andre land, er det bekymringsfullt for framtidig inntekts- og velferdsutvikling. Det er viktig at vi undersøker årsakene til svakere produktivitetsutvikling og vurderer hva som kan gjøres for å få produktivitetsveksten opp igjen. Dette sier finansminister Siv Jensen.

Les mer om kommisjonen her:
Oppnevning av Produktivitetskommisjonen
Mandat for Produktivitetskommisjonen
Sammensetning av Produktivitetskommisjonen
http://produktivitetskommisjonen.no/

 

Abonner på vårt nyhetsbrev