Rydder bort tidstyver hver eneste dag

Robek-kommunen Vestre Toten går foran i kampen mot tidstyvene. Med konseptet Lean hentet fra bilindustrien, har kommunen avslørt tidstyver som tilsvarer 33 årsverk. 21,5 av dem har fått konstruktivt arbeid i stedet.

- Vi har bare såvidt begynt. Potensialet for hele kommunene er 80-100 årsverk. Men det er langsiktig arbeid, sier rådmann Bjørn Fauchald.
Sist onsdag tok han imot en delegasjon på 15 fra Skien kommunes byutviklingsavdeling. De var kommet for å lære av den mye mindre og fattigere kommunen på det indre østland. Flere titall kommuner har vært der før for å høre om Vestre Totens fjerning av egne tidstyver.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) inviterte sist uke kommunene med i jakten på unødvendig byråkrati og tungvinte arbeidsformer i det offentlige. Han mener potensialet er stort. Ifølge Produktivitetskommisjonen kan hele kommunesektoren drives 15 prosent billigere enn i dag, hvis alle driver like effektivt som de mest effektive i sin kommunegruppe. Det tilsvarer 30 milliarder kroner.

Fra Toyota til Raufoss
Selv har Sanner det siste året mottatt 1.300 forslag om å fjerne tidstyver i statlige etater. "Noen er fjernet. Andre jobber regjeringen med å fjerne", ifølge Kommunaldepartementets pressemelding. Nå vil han utstyre kommunene med en veileder basert på effektiviseringsarbeidet i staten.
Men Vestre Toten venter ikke på den. Til nå har kommunen innført Lean i 27 driftsenheter, deriblant flere sykehjemsavdelinger, en skole, Nav, teknisk drift, barnevern og rådmannens ledergruppe. Til sammen har de avslørt tidstyver som tilsvarer 33 årsverk. For 21,5 av årsverkene er gevinsten realisert. Det vil si at kommunen kan dokumentere at den sparte arbeidstiden nå er satt inn i andre aktiviteter som bidrar til høyere kvalitet eller kapasitet.
Selv om Vestre Toten er på Robek, er ikke hovedmålet å spare penger.
- Målet er bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne, med mer fornøyde ansatte, fastslår leder for Vestre Totens utviklingsavdeling Kari Bjørnerud Børthus.
Inspirasjon og metodikk har de hentet fra sin lokale bilindustri: En norsk variant av ledelsesfilosofien Lean, opprinnelig utviklet av Toyota i Japan, men tilpasset norsk arbeidslivs verdier og samarbeidsmodell.
Det dreier seg om å sette seg mål for kvalitet og tidsbruk, måle nåsituasjonen og analysere verdistrømmer og arbeisprosesser, gjennomgå rutiner og arbeidsfordeling, rydde i kjøleskap og gebisslagere, og dokumentere gevinstene i ettertid. Ikke bare en gang, men flere ganger, så de ikke faller tilbake i gamle synder.

Les hele artikkelen fra Kommunal Rapport om fjerning av tidstyver i Vestre Toten kommune:

Kommunal Rapport 19 2015 VTK

Abonner på vårt nyhetsbrev