Samling hos Lean Forum Oslo 22. oktober

Bidrar Lean til gevinster? Hvordan gjøres det? Hør erfaringene fra Ringnes/Carlsberg og Posten/Bring 22. oktober kl 1615-1900 i Karenslyst Allè 20.

Flere enn Produktivitetskommisjonen påpeker at vi generelt er svake på gevinstrealiseringer. Det er påstått at hele 90% av alle prosjekter, LEAN-prosjekter inkludert, ikke ivaretar god gevinstrealisering.

Ringnes/Carlsberg begynte sitt Lean-arbeid i 2008 og arbeider med dette i alle sine produksjonsprosesser. Supply Chain Lean Manager Rune Økland Eliassen vil dele sine erfaringer i hvordan man har gått frem i arbeidet og ikke minst hvordan man arbeider strukturert med gevinstrealisering.

Posten/Bring startet sin Lean-satsning høsten 2008 som del av et større lønnsomhetsprogram i Konsernet. Eierskap til, og realisering av, potensialmål har vært en forutsetning for at Postens Lean-program fortsatt eksisterer 7 år etter at det ble startet. Lean direktør Harald Felix Varstad vil dele hvordan Posten og Bring har jobbet med gevinstrealisering og hva programmet anser som kritiske suksessfaktorer.

Les mer om programmet og meld deg på via Meetup her.

Abonner på vårt nyhetsbrev