Sanners seks forventninger til ledere i staten

Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer sin rykende ferske arbeidsgiverstrategi for staten. – Topplederne må engasjere seg mer i arbeidet med å skape moderne og attraktive arbeidsplasser. De kan ikke bare overlate det til HR-avdelingene, sier Sanner.

Dagens Perspektiv 13.04.2016:

Tradisjon tro skal Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presentere sine forventninger til toppledere i staten i dag, når alle lederne i de største virksomhetene er samlet til konferanse i Oslo.

– Dette er en viktig møteplass hvor jeg har en unik mulighet til å få frem hva jeg forventer av statsapparatets ledere og for å peke ut hvilke utfordringer vi ser, sier Sanner. 

Som vanlig er det ansvar for å bygge tillit som er punkt nummer en for statens toppfolk: –Dette prinsippet har alltid og skal alltid ligge i bånn av alt vi gjør, sier han.

Men Sanner er ikke bare fornøyd med lederne sine.

– Vi er fortsatt for dårlige til å sette brukerne av offentlige tjenester i sentrum. Dette gjelder også for de digitale tjenestene vi utvikler, sier han. 

Jakten på tidstvyer skal også intensiveres. For de som håpte at det var nok å fakke noen tidstyver høsten 2014, har Sanner dårlige nyheter: – Det er en arbeidsform - ikke er prosjekt.

Arbeidsgiverstrategi

Nytt for årets konferanse er at staten nå har en egen offisiell arbeidsgiverstrategi for årene 2016-2020 som Sanner skal presentere.

– Dette har det ikke vært tidligere. Her legger vi frem hva som er de sentrale verdiene for staten som arbeidsgiver, sier han.

Grunntanken bak strategien er å delegere mer ansvar, men også å gi lederne større handlingsrom.

– Jeg vil at topplederne skal engasjere seg mer i arbeidet med å skape moderne og attraktive arbeidsplasser. De kan ikke bare overlate dette viktige arbeidet til HR-avdelingene, sier moderniseringsministeren: – Nå må de bruke handlingsrommet til å lede og ikke skylde på andre når de selv sitter med virkemidlene.

Som en del av strategien blir det også opprettet et eget formum for virksomhetene som skal bidra til å gi lederne der ute større innflytelse over statens arbeidsgiverpolitikk. 

Sanner har gjennomført flere tiltak som har til hensikt å skape en bedre offentlig sektor. Under hans ledelse har staten fått et eget program for bedre styring og ledelse i staten. På fredag legger han frem en ny strategi for hvordan offentlig sektor skal bli enda mer digital.

Sanners seks bud

1. Fortsett å bygge tillit - ivareta det beste i norsk forvaltningstradisjon. Sikre rettsikkerhet og ha høy faglig kompetanse og integritet. Dette er verdier som aldri blir umoderne. De er viktigere enn noen gang.

2. Vær opptatt av brukerne. Det er innbyggerne, næringslivet og de frivillige organisasjonene vi er til for, ikke oss selv.

3. Fortsett jakten på tidstyver. Vi skal hele tiden jobbe med å fjerne unødvendige prosedyrer og regler. Det vil gi oss mer tid og overskudd til å løse våre samfunnsoppdrag, og bidra til at vi får et mindre byråkratisk byråkrati. Å forbedre små og store arbeidsprosesser, gi medarbeiderne gode arbeidsverktøy, vil også gi mer fornøyde og motiverte medarbeidere. Gode toppledere jobber med kontinuerlig forbedring – litt bedre hver dag.

4. Engasjer deg i arbeidsgiverpolitikken. Den er avgjørende for å sikre at vi kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Staten må være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Da må vi bl.a. gjøre en bedre innsats med kompetanseutvikling, og sørge for at våre medarbeidere hele tiden får ny kunnskap som gir bedre tjenester.  

5. Vis gjennomføringskraft når beslutninger skal iverksettes. Utnytt det handlingsrommet som er der for at ledere skal lede. Sørg for gode beslutningsprosesser som involverer. Ta initiativ til samarbeid på tvers av sektorer når det er nødvendig for at resultatene skal bli bedre og si fra når andre går i veien for et godt resultat. Men ikke skyld på andre når dere har ansvaret og virkemidlene.

6. Ta ansvar for å se fremover. Ressursene må utnyttes bedre. Se etter hvilke områder som kan og bør prioriteres ned for at andre og viktigere oppgaver skal få mer ressurser. Ta ansvar for virksomhetenes innovasjon, å forstå nye teknologiske muligheter og nye og smartere måter å arbeide på. Ta ansvar for å lære av andres erfaringer og gjør organisasjonen i stand til å håndtere de endringene som kommer. Det handler om å ha rett kompetanse, men det handler også om å ha en kultur om liker og omfavner omstilling og innovasjon. 
Les også Paul Chaffeys blogg om "Forventninger til toppledere i staten".

Abonner på vårt nyhetsbrev